Predstavitev podjetja

Podjetje IP Ribnica je kapitalska družba z omejeno odgovornostjo in ima status invalidskega podjetja.

Sklep vlade Republike Slovenije, za ustanovitev družbe v statusu invalidskega podjetja, je bil pridobljen v letu 1994, družba je bila uradno ustanovljena in registrirana v letu 1997.

V prvih 10 letih je družba prehodila celotno pot razvoja in se od enostavne organizacije oziroma delavnice za zaposlovanje invalidov razvila v podjetje z več kot 130 zaposlenimi. Podjetje je začelo poslovati zgolj z  nekaterimi prenesenimi storitvenimi programi družbenikov brez lastnih poslovnih resursov, prostorov in opreme. 

Zaradi specifičnega poslanstva podjetja, ki izhaja iz statusa invalidskega podjetja (50% zaposlenih je invalidov), se je družba razvijala in širila v različne dejavnosti in področja poslovanja. Takšna usmeritev omogoča zagotavljanje večjega števila delovnih mest , ki so primerna za zaposlitev težje zaposljivih ljudi oziroma delavcev z omejenimi delovnimi zmožnostmi – invalidi.

varjenje

Danes imamo razvite programe, ki jih izvajamo predvsem na kadrovskem področju, področju kovinske predelave, grafične dejavnosti in fotokopiranja, gostinstva in prehrane, pranja in likanja perila, čiščenja prostorov in urejanja okolice ter nenazadnje na področju  kooperantskih del.