Zaposlovanje invalidov

Področje invalidskega svetovanja je zelo široko, interdisciplinarno in kompleksno. Naš mlad in učinkovit delovni tim vam s strokovnimi nasveti lahko prihrani čas in pomaga pri zmanjševanju stroškov poslovanja.
Ponujamo vam učinkovito svetovanje in pomoč pri:

  • nadomestnem izpolnjevanju kvote ter urejanju potrebne dokumentacije,
  • vodenju postopkov invalidskih komisij,
  • izpolnjevanju obrazcev DD1,DD2,
  • zagotovitvi in prilagoditvi delovnega mesta za invalida glede na njegovo
  • preostalo delovno zmožnost,
  • prezaposlitvi, prekvalifikaciji ali dokvalifikaciji invalidov,
  • reševanju problematike presežnih delavcev, ki so invalidi,
  • uveljavljanju finančnih ugodnosti pri zaposlovanju invalida ipd.

 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

Zakon vsem delodajalcem nalaga dodatne stroške v obliki obveznega izpolnjevanja kvot pri zaposlovanju invalidov. Za delodajalce se ta strošek pojavi kot neposredno plačevanje nadomestne kvote pri Skladu za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ali pa kot zaposlitev invalidne osebe do z zakonom predpisane kvote. S svetovanjem vam lahko pomagamo pri tem, da boste zadostili vsem zakonskim zahtevam!
Vsi strokovni nasveti so za naše poslovne partnerje brezplačni, ostalim podjetjem pa ponujamo svetovanje, celovito podporo in strokovno pomoč preko vavčar sistema na cenovno najbolj učinkovit način!
Vse to in še več, saj se s fleksibilnostjo in strokovno natančnostjo prilagodimo še tako kompleksnim individualnim problemskim situacijam. Veselimo se sodelovanja z vami!